Dertigers en veertigers hebben chaotische relaties

Dertigers en veertigers hebben chaotische relaties

Ben je geboren tussen 1970 en 1980? Dan behoor je volgens het CBS tot de pragmatische generatie. Het CBS onderzocht de manier waarop deze generatie omgaat met relaties. We hebben het hier dus over de dertigers en veertigers onder ons. Volgens het CBS maken dertigers en veertigers vaak een chaos van hun relaties. Hoe staat het ervoor met jouw relatie?

Kinderen van de protestgeneratie

De zogenoemde ‘pragmatische generatie’ wordt door het CBS ook wel omschreven als de ‘kinderen van de protestgeneratie’. Kenmerkend voor deze generatie is dat ze de vrijheid hadden om hun eigen keuzes te maken. De belangrijkste waarden voor deze mensen zijn: geluk in het leven, je eigen dingen doen, flexibiliteit en jezelf zijn. De dertigers en veertigers van nu zijn ook bekend met competitie en regelmatig van baan veranderen is heel normaal. Een ander kenmerk is dat werken wel belangrijk is, maar geen toppriorititeit. Er kan over alles onderhandeld worden, maar dit brengt wel enigszins een gebrek aan discipline en plichtsbesef met zich mee.

Lees ook: Huwelijksproblemen onder 55-plussers

Invloed op relaties

De cultuur waarbinnen de huidige dertigers en veertigers zijn opgegroeid en de waarden die voor hen belangrijk zijn, hebben volgens het CBS een grote invloed op de manier waarop ze omgaan met relaties. Er kunnen binnen deze generatie drie groepen worden onderscheiden:

• Tijdige groep (getrouwd met kinderen)
• Tijdnemende groep (single of samenwonend zonder kinderen)
• Turbulente groep (single, maar heeft wel samengewoond en heeft kinderen)

Het is vooral de jongste garde binnen deze generatie die tot de tijdnemende of turbulente groep behoort, met uitzondering van hoogopgeleide vrouwen die rond 1980 zijn geboren.

Verschil hoog- en laagopgeleiden

Hoogopgeleide vrouwen geboren rond 1980 blijken vaker te trouwen en kinderen te krijgen met de betreffende man. Voor de laagopgeleide vrouwen ligt dat iets anders. Het aantal laagopgeleide vrouwen die onder de turbulente groep vallen is stijgende. Dit wijst er volgens het CBS op dat laagopgeleiden vaker risicogedrag vertonen en vaker scheiden. Een groot deel woont zelfs nooit samen met de vader van hun kind. Een andere opmerkelijke uitkomst van het onderzoek is dat er voor het eerst meer laagopgeleide mannen single zijn dan hoogopgeleide mannen. Het CBS zegt hierover: “Het zijn relatief vaak mannen met weinig inkomen of zonder baan. De economische crisis heeft vooral hún arbeidsmarktpositie aangetast. Langdurige inkomensdaling bij mannen zet de stabiliteit van hun relaties onder druk.”

Relatietherapie voor turbulente relaties

Wil je graag meer rust in jouw turbulente relatie? Heb je relatieproblemen en zou je graag de harmonie binnen je relatie willen herstellen? Dan kan relatietherapie je op de goede weg helpen. Een relatietherapeut kan je helpen om meer inzicht te krijgen in jouw gedrag en dat van je partner om vervolgens weer nader tot elkaar te komen. Neem hier contact met ons op voor meer informatie.

Lees ook: Brein helpt bij afkicken van verliefdheid

Relatietherapie netwerk

Contactformulier

Type code over*: captcha