Misvattingen over een gelukkige relatie

Misvattingen over een gelukkige relatie

Misvattingen over een gelukkige relatie

Relatieproblemen ontstaan vaak doordat we een ideaalbeeld in ons hoofd hebben van wat een gelukkige relatie is. Elke liefdesrelatie is anders, omdat elk mens anders is. Samen met uw partner moet u werken aan het vormgeven van uw relatie met uw gezamenlijke ‘regels’. Stap in elk geval meteen af van het idee dat uw relatie perfect moet zijn. Niemand is perfect en daarom is ook geen enkele relatie perfect. Ontdek hier belangrijke misvattingen over een gelukkige relatie.

U moet hetzelfde denken als uw partner

Het is geen vereiste om allebei altijd over alles hetzelfde te denken. Iedereen bekijkt de wereld op zijn eigen manier, omdat iedereen zijn eigen achtergrond heeft waarin factoren als opvoeding, ervaringen en emoties bepalend zijn voor de manier waarop men de wereld interpreteert. Deze factoren kunt u niet veranderen. Hebt u er moeite mee als uw partner anders denkt dan u? Probeer eens om dit niet als een belemmering maar als een verrijking te ervaren. Maak uzelf nieuwsgierig naar de zienswijze van de ander! Er valt heel wat te ontdekken!

Lees ook: Top 10 relatieproblemen

U moet gedeelde interesses hebben

Natuurlijk moet u binnen een relatie een aantal belangrijke dingen gemeen hebben. Maar dit dient op de eerste plaats te liggen op het niveau van uw liefde voor elkaar. De relatietherapeut komt vaak koppels tegen die elkaar dwingen om dezelfde dingen leuk te vinden; sport, hobby’s, muziek en kleding. Is dat echt zo belangrijk? Nee, helemaal niet. Elkaar dwingen bepaalde dingen leuk te vinden leidt alleen maar tot spanningen en frustraties. Wat wel telt, is dat u interesse in elkaar (als persoon) hebt en elkaars interesses respecteert.

Alle relatieproblemen zijn op te lossen

Een relatietherapeut kan een belangrijke rol spelen in het oplossen van allerlei soorten relatieproblemen. Maar er zijn problemen waar geen volledige oplossing voor bestaat. Dit hoeft niet het einde van uw relatie te betekenen. Zoals uit bovenstaande al bleek zullen er altijd dingen zijn waar u het over oneens bent. Het is de kunst om daarmee te leren leven, ook als u niet tot een compromis komt. Een compromis kan namelijk betekenen dat u bepaalde waarden moet opofferen. Dat is helemaal niet nodig. Misschien kunt u het erover eens worden dat u het nooit eens zult worden om daarmee het onderwerp te laten rusten!

Richtlijnen voor een gelukkige relatie

Richtlijnen voor een gelukkige relatie bestaan niet, die maakt u zelf samen met uw partner. In elke relatie zijn die richtlijnen anders. Hebt u uw partner weleens gevraagd wat zijn of haar idee is over een gelukkige relatie? Wanneer u relatieproblemen hebt is dat een goed startpunt om uw problemen te analyseren en op te lossen. Ontdek wat uzelf en uw partner belangrijk vinden in een relatie en probeer daar een evenwicht in te vinden.

Relatietherapeut vinden?

Bij relatieproblemen is het moeilijk om goed met elkaar te communiceren, emoties te kanaliseren en uw situatie helder voor ogen te krijgen. Een relatietherapeut kan u helpen om uw relatie weer vlot op de rails te krijgen. Meer weten? Vraag hier gratis en vrijblijvend offertes aan van relatietherapeuten in uw regio.

Lees ook: Wanneer is relatietherapie zinvol?

Relatietherapie netwerk

Contactformulier

Type code over*: captcha