Relatieproblemen door twee verschillende geloven

Relatieproblemen door twee verschillende geloven

U hebt een geweldige partner gevonden, u hebt het samen prima naar de zin, maar u hebt wel allebei een ander geloof. We kennen allemaal het spreekwoord: ‘Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen.’ Op bepaalde momenten kunnen er binnen uw relatie meningsverschillen ontstaan over uw geloof, waardoor uw relatie aan het wankelen wordt gebracht. Wat kunt u hier aan doen?

Eén relatie, twee geloven

Het Oudnederlandse spreekwoord ‘Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen’ was vroeger vooral van toepassing op relaties tussen protestanten en katholieken. Wanneer we naar onze huidige samenleving kijken, zijn daar heel wat meer geloven bij gekomen; islam, boeddhisme, hindoeïsme etc. Hoe moet dat nu met al die relaties waarin twee geloven op één kussen slapen? De kans dat u een relatie krijgt met iemand met een ander geloof is behoorlijk groot.

Lees ook: Brein helpt bij afkicken van verliefdheid

Kan liefde het verschil in geloof overwinnen?

‘Liefde overwint alles!’ is een krachtige uitdrukking waar veel mensen in willen geloven, maar dit blijkt in de praktijk niet altijd gemakkelijk. Uw geloof kan heel bepalend zijn voor uw identiteit, opvattingen en levensstijl. Het betekent ook dat u vanwege uw geloof bepaalde grenzen stelt. Maar wat als het geloof van uw partner een van deze grenzen overschrijdt? De oplossing is altijd de bereidheid om er samen over te praten zonder er een verhitte discussie van te maken. Probeer begrip op te brengen voor elkaar en probeer hier in het dagelijkse leven zo veel mogelijk rekening mee te houden.

Anders-zijn mag!

Wie heeft gezegd dat twee mensen binnen een relatie het overal over eens moeten zijn? Dit gaat vrijwel nooit op! Het is binnen elke relatie belangrijk dat beide partners hun eigenheid kunnen behouden. Geloof kan daar ook een rol in spelen. Wanneer u het verschil in geloof vanuit dit standpunt bekijkt hoeven de problemen op dit vlak niet onoverkomelijk te zijn. Wanneer u allebei geniet van uw relatie en samen verder wilt, dan kunt u proberen om samen naar een aanvaardbare middenweg te zoeken. Komen jullie er samen niet één-twee-drie uit, dan kan een gesprek met een relatietherapeut uitkomst bieden.

De opvoeding van de kinderen

Verschillen in geloof kunnen ook later in een relatie pas problemen veroorzaken, bijvoorbeeld bij het opvoeden van de kinderen. Wat binnen het ene geloof wel is toegestaan met betrekking tot de opvoeding is misschien binnen het andere geloof niet geoorloofd? Hoe gaat u met deze verschillende ideeën om? Dit zijn vaak gevoelige kwesties binnen een relatie. Let op: ook binnen relaties waarin geloof geen rol speelt komen dit soort relatieproblemen voor! Een relatietherapeut kan u ook hierin begeleiden.

Relatietherapeut gezocht?

Laat de verschillen in geloof uw relatie niet op het spel zetten, want in de meeste gevallen is dat helemaal niet nodig. Doe een beroep op een van de relatietherapeuten uit ons netwerk. Vraag hier gratis en vrijblijvende offertes aan van relatietherapeuten in uw omgeving.

Lees ook: Nieuwe vorm van relatietherapie

Relatietherapie netwerk

Contactformulier

Type code over*: captcha